Zach Service Spółka Cywilna
Adam Kiziak, Łukasz Rutkowski
ul. Jana III Sobieskiego 6 85-060 Bydgoszcz

NIP: 967-142-94-56
mail: zach@zach.com.pl
tel. 52 325 99 46
kom. 502 237 766